Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja dla Pacjentów dotycząca zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych

01-08-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że: Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. Komorowskiego 12 w Krakowie zaprzestało z dniem 31 lipca 2019 roku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy w zakresie ortodoncji dla dzieci młodzieży.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia”

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać Świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się Świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Małopolski OW NFZ w Krakowie

 

Wszystkie aktualności