Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja dla pacjentów o realizacji świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej

25-03-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przedstawia w załączeniu listę podmiotów POZ, które czasowo wstrzymały realizację świadczeń w swoich filiach1.

Przypominamy, że świadczenia POZ mogą zostać udzielone przez innego świadczeniodawcę POZ w każdej dostępnej przychodni POZ.

Zobacz także:

Teleporady w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej 


1 Podstawa prawna - § 1  pkt. 3 zarządzenia Nr 39/2020/DSOZ Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie  podstawowej opieki zdrowotnej

Wszystkie aktualności