TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja dla pacjentów o zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych

27-03-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że z dniem 31 marca 2019 roku wymienieni Świadczeniodawcy zaprzestają udzielania świadczeń zdrowotnych w podanych zakresach.

  • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II mający swoją siedzibę przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych
  • Centrum Usług Medycznych DYGA-MED Sp. z o.o. mające swoją siedzibę w Czernichowie w zakresie poradni okulistycznej
  • Gabinet Stomatologiczny Indywidualna Praktyka Lekarska Jerzy Pyziak mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 35 w Zakopanem w zakresie poradni stomatologicznej

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-krakow.pl w zakładce GDZIE SIĘ LECZYĆ.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Informator o Terminach Leczenia

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać Świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się Świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności