TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja dotycząca Punktu Ewidencyjnego w Chrzanowie

17-08-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2016 r. Punkt Ewidencyjny w Chrzanowie nie będzie wydawał EKUZ z powodu problemów technicznych.

Jednocześnie MOW NFZ informuje, iż odręcznie podpisane i zeskanowane wnioski o wydanie EKUZ można przesyłać e-mailem na adres: lub pocztą tradycyjną na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków z dopiskiem "wniosek o wydanie EKUZ".

Wszystkie aktualności