TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informator Małopolskiego Oddziału NFZ „Jak i gdzie się leczyć” już dostępny dla pacjentów

02-02-2018

W informatorze pacjenci znajdą nie tylko wykazy wszystkich placówek, z którymi MOW NFz ma podpisane umowy, ale również praktyczne informacje dotyczące zasad udzielania świadczeń począwszy od podstawowej opieki zdrowotnej przez zasady regulujące opiekę nad pacjentami w poradniach specjalistycznych, w trakcie pobytu w szpitalu, uzdrowisku, w czasie rehabilitacji. Każdy rodzaj pomocy finansowany przez NFZ został opisany zarówno pod kątem zakresów oferowanych świadczeń jak i zasad ich udzielenia.

W informatorze również przydane dla pacjenta wiadomości dot. leków i recept, leczenia za granicą, zaopatrzenia w wyroby medyczne, szczególnych uprawnień pacjentów oraz praw pacjenta do świadczeń.

Informator został przygotowany według stanu na grudzień 2017 o oparciu o dane teleadresowe pochodzące do świadczeniodawców.  Jest bezpłatny i dostępny w punkcie obsługi pacjentów w Krakowie przy ul. Batorego 24. W najbliższych dniach trafi również do delegatur w Nowym Sączu, nowym Targu i Tarnowie.

 

Wszystkie aktualności