Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat dla pacjentów Centrum Medycznego Ujastek Sp. z o.o. przy ul. Ujastek 3 w Krakowie

25-05-2016

Małopolski  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje świadczeniobiorców, że:
Centrum Medyczne Ujastek Sp. z o.o. mające swoją siedzibę przy ul. Ujastek 3 w Krakowie zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy z dniem 31 maja 2016 roku w zakresach wymienionych poniżej:

 • świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – diagnostyka onkologiczna,
 • świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii – diagnostyka onkologiczna,
 • świadczenia w zakresie endokrynologii – diagnostyka onkologiczna,
 • świadczenia w zakresie gastroenterologii – diagnostyka onkologiczna,
 • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – diagnostyka onkologiczna,
 • świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc – diagnostyka onkologiczna,
 • świadczenia w zakresie hematologii – diagnostyka onkologiczna,
 • świadczenia w zakresie neurologii – diagnostyka onkologiczna,
 • świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna,
 • świadczenia w zakresie otolaryngologii – diagnostyka onkologiczna,
 • świadczenia w zakresie urologii – diagnostyka onkologiczna.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. 
Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim OW NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału w zakładce Gdzie się leczyć 

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne  

Jednocześnie informujemy że, Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Wszystkie aktualności