TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat dla pacjentów Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.

27-12-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy z dniem 31 grudnia 2016 roku: 

 • przy ul. Szpitalnej 1 w Tuchowie w zakresie:
 • poradni endokrynologicznej – diagnostyka onkologiczna,
 • poradni dermatologicznej – diagnostyka onkologiczna,
 • poradni neurologicznej – diagnostyka onkologiczna,
 • poradni gruźlicy i chorób płuc – diagnostyka onkologiczna,
 • poradni położniczo-ginekologicznej – diagnostyka onkologiczna,
 • poradni chirurgii ogólnej – diagnostyka onkologiczna,
 • poradni chirurgii dziecięcej – diagnostyka onkologiczna,
 • poradni okulistycznej – diagnostyka onkologiczna,
 • poradni otorynolaryngologicznej – diagnostyka onkologiczna,
 • poradni otorynolaryngologicznej dziecięcej – diagnostyka onkologiczna,
 • poradni urologicznej – diagnostyka onkologiczna oraz
 • oddziału neonatologii,
 • przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie:
 • oddziału neonatologii,
 • poradni ginekologiczno-położniczej – diagnostyka onkologiczna,
 • przy ul. Zdrowej 1 w Ciężkowicach w zakresie:
 • poradni otorynolaryngologicznej,
 • poradni otorynolaryngologicznej – diagnostyka onkologiczna,
 • poradni położniczo-ginekologicznej – diagnostyka onkologiczna,
 • przy ul. Rynek 29 w Wojniczu w zakresie:
 • poradni położniczo-ginekologicznej,
 • poradni położniczo-ginekologicznej – diagnostyka onkologiczna oraz

przy ul. Jana Pawła II 10 w Gromnikach i w Wierzchosławicach w zakresie poradni ginekologiczno-położniczej – diagnostyka onkologiczna.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim OW NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-krakow.pl w zakładce GDZIE SIĘ LECZYĆ.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne  

Jednocześnie informujemy że, Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców

Małopolski OW NFZ w Krakowie

 

Wszystkie aktualności