Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat dla pacjentów "INTER MEDICUS" Sp. z o.o. przy ul. Szwedzka 27 w Krakowie

27-06-2016

Małopolski  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje świadczeniobiorców, że: „INTER MEDICUS”  Sp. z o.o. przy ul. Szwedzkiej 27 w Krakowie zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy z dniem 30 czerwca 2016 roku w zakresach wymienionych poniżej:

  • świadczenia chirurgii ogólnej – diagnostyka onkologiczna,
  • świadczenia w zakresie otolaryngologii – diagnostyka onkologiczna.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim OW NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału w zakładce gdzie się leczyć

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne  

Jednocześnie informujemy że, Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Wszystkie aktualności