Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat dla pacjentów Miejskiej Przychodni Lekarskiej Nr IV NZOZ Sp. z o.o przy ul. Osiedle XXV – lecia PRL 3A w Tarnowie

29-04-2016

Małopolski  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie  informuje Świadczeniobiorców, że:
Miejska  Przychodnia Lekarska Nr IV NZOZ Sp. z o.o. mająca swoją siedzibę przy ul. os. XXV – lecia PRL 3A w Tarnowie zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy z dniem 30 kwietnia 2016 roku w zakresie otolaryngologii dla dzieci.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału w zakładce Gdzie się leczyć

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać Świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się Świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności