TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat dla pacjentów Miejskiej Przychodni Zdrowia przy ul. Handlowej 1 w Suchej Beskidzkiej

23-05-2016

Małopolski  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje świadczeniobiorców, że:
Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej przy ul. Handlowej 1 zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy z dniem 31 maja 2016 roku w zakresach wymienionych poniżej:

  • świadczenia w zakresie Położnictwa i Ginekologii – diagnostyka onkologiczna.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim OW NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału w zakładce Gdzie się leczyć

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne  

Jednocześnie informujemy że, Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Wszystkie aktualności