TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat dla pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej STOMEDYK z siedzibą w Krakowie

27-06-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMEDYK mający swoją siedzibę przy ul. Strzeleckiej 2A/1-35 w Krakowie

zaprzestaje z dniem 30 czerwca 2017 roku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy w zakresie świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej.

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca nadal udziela świadczeń w ramach dziennej opieki stomatologicznej.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-krakow.pl w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”.

Dział Ewidencji

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców

Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności