Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat dla pacjentów NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Sp. z o.o. w Podegrodzie

24-02-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Praktyka Grupowa Lekarzy Sp. z o.o. mający swoją siedzibę w Podegrodzie zaprzestaje z dniem 28 lutego 2017 roku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy w zakresie:

  • poradni endokrynologicznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni dermatologicznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni neurologicznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni położniczo-ginekologicznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni okulistycznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni otorynolaryngologicznej – diagnostyka onkologiczna.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej „Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne”

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać Świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się Świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców

Małopolski OW NFZ w Krakowie

 

Wszystkie aktualności