TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat dla pacjentów Poradni stomatologicznej – Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Silczuk przy ul. Św. Katarzyny 1/6

02-06-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje świadczeniobiorców, że: Poradnia stomatologiczna – Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Silczuk mająca swoją siedzibę przy ul. Św. Katarzyny 1/6 w Nowym Targu zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy z dniem 1 czerwca 2016 roku w zakresach wymienionych poniżej:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne,
  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału w zakładce gdzie się leczyć.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne  .

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać Świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się Świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców

Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności