TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat dla pacjentów Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

27-12-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy z dniem 31 grudnia 2016 roku. 

  • przy ul. Kamieniec 10 w Zakopanem w zakresie:
  • poradni dermatologiczna – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni neurologicznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni położniczo-ginekologicznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni chirurgii ogólnej dla dzieci – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni okulistycznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni otorynolaryngologicznej – diagnostyka onkologiczna oraz
  • przy ul. Kamieniec Dolny 55 w Czarnym Dunajcu w zakresie
  • poradni chirurgii ogólnej: iagnostyka onkologiczna.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim OW NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału w zakładce GDZIE SIĘ LECZYĆ.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne.

Jednocześnie informujemy że, Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców

Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności