Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat dla pacjentów Szpitala Św. Anny przy ul. Szpitalnej 3 w Miechowie

27-12-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że Szpital Św. Anny mający swoją siedzibę przy ul. Szpitalnej 3 w Miechowie zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy z dniem 31 grudnia 2016 roku w zakresie:

  • poradni gastroenterologicznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni dermatologicznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni neurologicznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni położniczo-ginekologicznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni okulistycznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni otorynolaryngologicznej – diagnostyka onkologiczna,
  • poradni urologicznej – diagnostyka onkologiczna.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim OW NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału w zakładce GDZIE SIĘ LECZYĆ.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne

Jednocześnie informujemy że, Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców

Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności