Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Opieka medyczna na majówce

28-04-2016

W trakcie długiego weekendu może niestety  zdarzyć się, że ktoś gorzej się poczuje i będzie musiał szukać pomocy lekarza lub pielęgniarki. Warto pamiętać, że w razie nagłego zachorowania – w dni świąteczne, także wszystkie wolne od pracy (sobota, niedziela), a w dni robocze - po zamknięciu placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pacjent ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej – w zależności od rodzaju i stopnia ciężkości dolegliwości. W lżejszych przypadkach - w nocy, dni wolne od pracy i święta pacjent może szukać pomocy w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W całej Małopolsce jest 50 tego typu ambulatoriów.

GODZINY PRACY NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nocna i świąteczna opieka  zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

JAKĄ POMOC UZYSKA PACJENT W AMBULATORIUM NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Są to najczęściej sytuacje, gdy:

  • chory nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”,
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • pacjent ma  istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan.
CO OBEJMUJE OPIEKA CAŁODOBOWA

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania tej opieki, np. tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Warto pamiętać o tym, że większości poradni dyżury pełnią również pediatrzy.  Dyżurujący lekarz przyjmuje na miejscu w poradni (ambulatorium), może też udzielać porad telefonicznie. W wyjątkowych, medycznie uzasadnionych, przypadkach lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do miejsca jego pobytu. W razie potrzeby dyżurujący lekarz może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. 

Ambulatoria nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Małopolsce - wykaz placówek 

STANY NAGŁE I ZAGROŻENIE ŻYCIA 

W przypadku urazu i poważniejszych stanów – świadczenia zabezpiecza Szpitalny Oddział Ratunkowy. Natomiast w sytuacji zagrożenia życia pomocy udzieli pogotowie ratunkowe.

Szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjeć w Małopolsce 

Przypominamy, że osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. W przypadku wystąpienia trudności w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych należy powiadomić o tym fakcie właściwy terenowo oddział wojewódzki NFZ.

MAJÓWKĄ ZA GRANICĄ – TYLKO Z EKUZ

Przypominamy, że osoby które długi weekend spędzą w jednym z krajów Unii Europejskiej mogą  jeszcze w czwartek i w piątek odebrać w  oddziale MOW NFZ lub w delegaturach (Nowy Sącz, Tarnów, Nowy Targ) Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Pobierz wniosek do dobioru EKUZ

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK I OSOBIŚCIE ODEBRAĆ EKUZ?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w oddziale w Krakowie lub w jednej z delegatur. EKUZ wydawana jest w dniu zgłoszenia.

  • Małopolski Oddział NFZ, Kraków, ul. Batorego 24

Delegatury:

  • Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52, fax. 18 442-29-55 
  • Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 22, fax. 18 264-95-81
  • Tarnów, Al. Solidarności 5-9, fax. 14 622-18-05

Na podstawie EKUZ w krajach UE przysługują ubezpieczonym Polakom świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w stanach nagłych. Zgłaszając się po pomoc medyczną należy jak najszybciej pokazać EKUZ bezpośrednio w placówce służby zdrowia - lekarzowi lub administracji szpitala. W niektórych państwach wraz z kartą EKUZ wymagane jest okazanie dowodu tożsamości - preferowany jest paszport.
Przypominamy także o tym, że na podstawie EKUZ można korzystać wyłącznie ze świadczeń u świadczeniodawców/lekarzy, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu. Przed wyjazdem warto sprawdzić, na jaki zakres pomocy medycznej w niezbędnym zakresie będziemy mogli liczyć w danym kraju i jakie są tam zasady udzielania świadczeń.

Szczegółowe informacje na temat EKUZ 

Wszystkie aktualności