Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Środy z siecią szpitali w małopolskich szpitalach

06-09-2017

6 września Małopolski Oddział NFZ rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną związaną z wejściem w życie sieci szpitali.

Nasze pierwsze stoisko stanęło w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.

Stoisko odwiedziło ponad 130 osób, głównie rodziców małych pacjentów. Szpital odwiedzili też dziadkowie – seniorzy, żeby zapytać o program Leki 75+. Wiele osób skorzystało z okazji i założyło konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.

Rodzice pytali, jak i czy na leczenie ich dzieci wpłynie sieć szpitali.

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania:

  • Czy w sieci szpitali są tylko szpitale ogólne, czy również szpitale specjalistyczne takie jak szpital dziecięcy im. św. Ludwika? Jakie to ma znaczenia dla pacjentów na którym poziomie jest szpital?

Sieć szpitali obejmuje szpitale o różnych stopniu specjalizacji. Szpitale ogólne jako te realizujące opiekę o podstawowym znaczeniu takie jak: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, położnictwo-ginekologia, neonatologia umiejscowione są na pierwszym poziomie zabezpieczenia. Kolejno im wyższy stopień specjalizacji medycznej, np.: chirurgia naczyniowa, okulistyka, znajdują się na wyższym poziomie zabezpieczenia. Odrębną grupę stanowią natomiast szpitale o znaczeniu ogólnopolskim takie jak instytuty medyczne, szpitale uniwersyteckie, czy szpitale nadzorowane przez dane ministerstwo. Przewidziano również szczególną grupę placówek: pulmonologiczne, onkologiczne czy  pediatryczne. Właśnie do ostatniej grupy zakwalifikowany został Szpital św. Ludwika – podmiot pediatryczny ze wszystkimi obszarami działalności (oddziały szpitalne, rehabilitacja, poradnie specjalistyczne). O tym do jakiego poziomu został zakwalifikowany szpital decydowały kryteria określone w przepisach i struktura szpitala. Dzięki temu, że szpital znalazł ujęty w sieci szpitali, pacjent będzie miała zagwarantowaną kompleksową opiekę, którą szpital będzie miał obowiązek zapewnić.  W przypadku szpitali pediatrycznych rodzice nadal będą mogli sami podjąć decyzje, do którego szpitala się zgłoszą.

  • Czy z poradni specjalistycznych w szpitala, który jest w sieci będą mogli korzystać tylko ci pacjenci, którzy leczyli się w szpitalu, czy również ci, którzy będą mieć skierowanie od lekarza POZ?

Status poradni specjalistycznej nie uległ zmianie, nadal rodzic ze skierowaniem będzie mógł udać się do szpitala dziecięcego na planową wizytę.

  • Czy każdy szpital, który jest w sieci będzie miał nocną i świąteczną opiekę zdrowotną?

Większość szpitali zakwalifikowanych do sieci będzie miała zorganizowaną nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Tylko podmioty o charakterze ogólnopolskim czy pulmonologicznym takiego zadania nie będą realizować. Również w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika zorganizowana będzie od 1 października br. nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Ta forma opieki rozszerzy dotychczasowe spektrum działania tego szpitala. 

Wszystkie aktualności