TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Usunięcie awarii systemów informatycznych w Małopolskim Oddziale

18-06-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że awaria systemów informatycznych została usunięta.

Wszystkie systemy zostały uruchomiane.

Nie ma przeszkód w potwierdzaniu zleceń na wyroby medyczne, przesyłania wniosków o wydanie EKUZ drogą elektroniczną (w tym przez e-PUAP), odbiorze EKUZ osobiście w oddziale w Krakowie i delegaturach.

Przypominamy, że wnioski złożone w trakcie piątkowej awarii będą traktowane priorytetowo. Przepraszamy za wszystkie utrudnienia.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie 

Wszystkie aktualności