TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Zdrowa Mama

19-05-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Chcesz mieć pewność, że jesteś zdrowa? Co trzy lata poświęć kilkanaście minut na cytologię. Regularne badania w ramach programu finansowanego przez NFZ pozwolą ci żyć bez strachu lub podjąć szybkie, skuteczne leczenie.  Program jest przeznaczony dla kobiet w wieku 25-59 lat , które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego. Badanie można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Cytologia umożliwia wykrycie wczesnych zmian, które mogą prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy, co pozwala podjąć leczenie zabezpieczające przed rozwojem choroby. Jest proste, bezbolesne i trwa kilka minut.

Każda kobieta powinna wiedzieć:

  • główną przyczyną raka szyjki macicy jest zakażenie onkogennymi typami HPV (wirusa brodawczaka ludzkiego przenoszonego drogą płciową)
  • HPV jest szeroko rozpowszechnionym wirusem – szacuje się, że około połowa aktywnych seksualnie osób w pewnym momencie swego życia ulega zakażeniu HPV
  • rak szyjki macicy to nowotwór, przed którym można się zabezpieczyć dzięki istnieniu skutecznej profilaktyki: cytologii
  • badanie cytologiczne pozwala na wczesne wykrycie zmian, mogących prowadzić do rozwoju nowotworu i podjęcie skutecznego leczenia

Kto może skorzystać z programu, gdzie wykonać cytologię

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

W ostatnich latach wzrasta systematycznie wiek rodzących mam. Powyżej 35 roku życia wzrasta statystycznie ryzyko wystąpienia patologii płodu, a każdy taki przypadek wymaga weryfikacji za pomocą badań genetycznych. Celem programu jest między innymi umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad płodu i wczesne rozpoznanie wad płodu. Określenie ryzyka i wykrycie wad we wczesnym okresie ciąży umożliwia leczenie już w okresie życia płodowego. Pozwala także rodzicom dziecka na przygotowanie się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki po jego narodzeniu.

W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest bezwzględnym wskazaniem medycznym. Poradnictwo genetyczne wzbogacone współczesnymi możliwościami diagnostyki prenatalnej stanowi podstawowy element profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych.

Kto może skorzystać z programu, gdzie można wykonać badania

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Każda kobieta powinna regularnie badać piersi, by możliwie wcześnie wykryć wszelkie nieprawidłowości w obrębie gruczołu piersiowego. Profilaktyka raka piersi jest niezwykle ważna, ponieważ wcześnie wykryty nowotwór piersi może być całkowicie wyleczalny. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Obserwacja częstości zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych wykazała, że znaczący wzrost zachorowań występował w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia. Jeśli nowotwór zostanie wykryty w bardzo wczesnym stadium, gdy jest on jeszcze niewyczuwalny, ale uwidacznia się w badaniu mammograficznym, pacjentka ma bardzo dużą szansę na wyleczenie raka. 

Kto może skorzystać z programu, gdzie można wykonać mammografię

OPIEKA POŁOŻNEJ POZ

Położna POZ sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą w każdym wieku oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem. Opiekuje się kobieta w ciąży, w tym ciąży wysokiego ryzyka, przygotowuje kobiety do porodu, a po nim opiekuje się kobietą i noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Położna opiekuje się także kobietami po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej. W okresie menopauzy do położnej mogą zgłaszać się wszystkie pacjentki, które mają wątpliwości dotyczące samopoczucia i stanu zdrowia w tym okresie. Położna POZ prowadzi edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety, poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią. Powinna przypominać kobietom o dostępnych dla nich programach profilaktycznych i konieczności profilaktyki nowotworów, badać piersi i uczyć samobadania.

Szczegółowe informacje

NATURALNE KARMIENIE PIERSIĄ

Karmienie piersią jest najbardziej naturalnym sposobem żywienia niemowlęcia. Właściwe przestrzeganie jego zasad wpływa na dobre samopoczucie matki dziecka.
Mleko kobiece jest pokarmem najbardziej dostosowanym do potrzeb niemowlęcia. Pokarm kobiecy jest substancją unikalną, spełnia warunki swoistego gatunkowo, idealnego pokarmu. Karmienie piersią niesie korzyści zdrowotne zarówno dla matki jak i dla dziecka, ale także dla rodziny i całego społeczeństwa.

Ulotka

Bank Mleka Kobiecego 

Wszystkie aktualności