Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aktualizacja danych Świadczeniodawców na rok 2012 w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

07-11-2011
Aktualizacja danych Świadczeniodawców na rok 2012 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej informuje o udostępnieniu w Informatorze o postępowaniach konkursowych definicji postępowań aktualizacyjnych na rok 2012,  w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, odrębnie dla umów AOS/01; AOS/02; AOS/03.  Pobrania definicji można dokonać po zalogowaniu się w portalu świadczeniodawcy.
 
W celu wykonania aktualizacji danych, należy uaktualnić informacje w Portalu Potencjału, zaimportować odpowiedni profil ofertowy oraz definicje postępowań aktualizacyjnych do aplikacji ofertowej, a następnie wygenerować plik aktualizacyjny. Prosimy o wpisanie technicznych wartości „1” w pozycji liczba i cena świadczeń.
 
Plik należy przesłać do MOW NFZ poprzez system ISI, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2011 r. Wcześniejsze przesłanie pliku przyśpieszy proces aneksowania i przygotowanie wersji elektronicznej umowy.
 
Przypominamy, że warunkiem podpisania umowy na kolejny okres rozliczeniowy będzie przekazanie w/w aktualizacji danych przez Świadczeniodawcę, wraz z pisemnym oświadczeniem o treści jak w załączonym wzorze, a następnie pozytywna weryfikacja przekazanych danych aktualizacyjnych przez MOW NFZ, pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w danym rodzaju i zakresie świadczeń (w szczególności Zarządzeniem Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna).
 
W oparciu o przesłaną elektroniczną aktualizację danych wygenerowana zostanie wersja elektroniczna umowy na rok 2012.
 
Prosimy o dokładne przygotowanie ofert aktualizacyjnych, w celu uniknięcia błędów które mogą opóźnić podpisanie aneksu lub udostępnienie umowy w systemie.
 
Informujemy również, iż oświadczenia przesłane przed dokonaniem aktualizacji są nieważne.
Świadczeniodawców, którzy przesłali już oświadczenia prosimy o ponowne ich przygotowanie i przesłanie zgodnie z niniejsza informacją.

Załącznik do pobrania:
 
 
Sekcja ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
 
Wszystkie aktualności