TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aktualizacja danych Świadczeniodawców na rok 2012 w rodzaju leczenie szpitalne – TERAPEUTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

13-10-2011

Wydział Gospodarki Lekami informuje o udostępnieniu w Informatorze o postępowaniach konkursowych definicji postępowań aktualizacyjnych na rok 2012,  w rodzaju leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne. Pobrania definicji można dokonać po zalogowaniu się w portalu świadczeniodawcy.

W celu wykonania aktualizacji danych, należy uaktualnić informacje w Portalu Potencjału, zaimportować odpowiedni profil ofertowy oraz definicje postępowań aktualizacyjnych do aplikacji ofertowej, a następnie wygenerować plik aktualizacyjny. Prosimy o wpisanie technicznych wartości „1” w pozycji liczba i cena świadczeń.

Plik należy przesłać do MO NFZ poprzez system ISI, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2011 r. Wcześniejsze przesłanie pliku przyśpieszy proces aneksowania i przygotowanie wersji elektronicznej umowy.

Przypominamy, że warunkiem podpisania umowy na kolejny okres rozliczeniowy będzie przekazanie w/w aktualizacji danych przez Świadczeniodawcę, wraz   z pisemnym oświadczeniem o treści jak w załączonym wzorze, a następnie pozytywna weryfikacja przekazanych danych aktualizacyjnych przez MOW NFZ,  pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w danym rodzaju i zakresie świadczeń (w szczególności Zarządzeniem Nr 59/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 10 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne).

W oparciu o przesłaną elektroniczną aktualizację danych wygenerowana zostanie wersja elektroniczna umowy na rok 2012.

Prosimy o dokładne przygotowanie ofert aktualizacyjnych, w celu uniknięcia błędów które mogą opóźnić podpisanie aneksu lub udostępnienie umowy w systemie.

załącznik - wzór oświadczenia

Dział Terapeutycznych Programów Zdrowotnych i Chemioterapii
tel. (12) 29-88-489, -475, -479

Wszystkie aktualności