TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE - udzielanie dyskwalifikujących odpowiedzi w związku z aktualizacją danych

13-12-2007
Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne - udzielanie dyskwalifikujących odpowiedzi w związku z aktualizacją danych

W związku z dużą ilością przypadków aktualizacji danych, w których odpowiedzi dyskwalifikują oferty świadczeniodawców z powodu niespełnienia zapisów zawartych w załączniku 3a do Zarządzenia Nr 65/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne MOW NFZ prosi wszystkich, którzy złożyli oferty aktualizujące o ich ponowne szczegółowe sprawdzenie oraz poprawienie ewentualnych błędów.
Błędne wypełnienie pozycji reprezentujących warunki konieczne dyskwalifikuje Państwa "ofertę" tak samo jak przypadki, gdy nie są Państwo w stanie spełnić tych warunków. Poświadczenie nieprawdy, jak i niespełnienie warunków koniecznych do realizacji świadczeń w oparciu o umowę z NFZ niesie za sobą skutki określone w Ogólnych Warunkach Umów (§35, ust.1).
Jednocześnie przypominamy o przedłużeniu do 17 grudnia 2007 r. terminu przesłania aktualizacji danych.


Piotr Klik
Tel. (012) 616 76 91

Wszystkie aktualności