Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ANEKSOWANIE UMÓW na 2016 r. w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna AOS - HARMONOGRAM SPOTKAŃ

23-11-2015
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje do wiadomości Świadczeniodawców harmonogram spotkań zaplanowanych w celu podpisania warunków rzeczowo-finansowych dla umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)na 2016 r.
Spotkania odbywać się będą w dniach 26, 27 i 30 listopada 2015 r. w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 oraz odpowiednio w Delegaturach w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz Tarnowie.
 
W załączniku podano szczegółowy harmonogram spotkań.
 
Numery telefonów w przypadku wątpliwości organizacyjnych:
  • MOW NFZ w Krakowie: tel. 12 29 88 169
  • Delegatura w Nowym Sączu: tel. 18 44 22 300, 18 44 22 739
  • Delegatura w Nowym Targu: tel. 18 26 46 282, 18 26 46 239
  • Delegatura w Tarnowie: tel. 14 69 63 162, 14 69 63 152
Ze strony Świadczeniodawcy w spotkaniu powinna uczestniczyć osoba/y posiadająca/ce prawo do reprezentowania strony (podpisania aneksu do umowy).
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, na portalu ISI opublikowane zostaną jednolite zasady ustalania propozycji finansowych aneksów do umów w w/w rodzajach na 2016 r.
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności