Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ANEKSOWANIE UMÓW na 2016 r. w rodzaju leczenie szpitalne – umowy SZ/01, SZP/04, SZP/06 oraz świadczenia zdrowotne kontraktowane

24-11-2015

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje do wiadomości Świadczeniodawców harmonogram spotkań zaplanowanych w celu przekazania propozycji warunków rzeczowo-finansowych oraz podpisania aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne SZP/01, SZP/04, SZP/06 oraz w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie  na 2016 r.


Spotkania odbywać się będą w dniach 26, 27, 30 listopada 2015 r. oraz 1, 2 grudnia 2015 r. w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Ciemnej 6.


Ze strony Świadczeniodawcy w spotkaniu powinna uczestniczyć osoba/y posiadająca/ce prawo do reprezentowania strony (podpisania aneksu do umowy lub odbioru propozycji warunków finansowych).
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, na portalu ISI opublikowane zostaną jednolite zasady ustalania propozycji finansowych aneksów do umów w w/w rodzajach świadczeń na 2016 r.
Przewidziane jest również przekazanie propozycji warunków rzeczowo – finansowych do umów na kolejny okres rozliczeniowy w pozostałych rodzajach świadczeń niewymienionych wyżej w przypadku Świadczeniodawców je posiadających.
W załączniku podano szczegółowy harmonogram spotkań.

W przypadku wątpliwości i pytań lub konieczności dokonania zmiany terminu spotkania uprzejmie prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 12 29 88 158, 12 29 88 131, 12 29 88 108.

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności