Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ANEKSOWANIE UMÓW na 2016 r. w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresach SZP02, SZP03, SZP05 – HARMONOGRAM

13-11-2015

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje do wiadomości Świadczeniodawców harmonogram spotkań zaplanowanych w celu podpisania warunków rzeczowo-finansowych dla umów na 2016 r. w zakresach świadczeń:

  • programy zdrowotne (lekowe);
  • programy terapeutyczne (lekowe) – chemioterapia niestandardowa;
  • chemioterapia.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Sokołowskiego 19 w Krakowie.
W razie jakichkolwiek organizacyjnych wątpliwości proszę dzwonić na wskazane poniżej numery telefonów.

Ze strony Świadczeniodawcy w spotkaniu powinna uczestniczyć osoba/y posiadająca/ce prawo do reprezentowania strony (podpisania aneksu do umowy).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, na portalu ISI opublikowane zostały jednolite zasady ustalania propozycji finansowych i propozycje finansowe aneksów do umów w w/w zakresach na 2016 r.

Wydział Gospodarki Lekami
Tel. 12 29 491
       12 29 488

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności