Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aneksowanie umów na 2017 r. (umowy: SZP/02, SZP/03, SZP/05) - harmonogram

02-11-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje harmonogram spotkań zaplanowanych w celu ustalenia kwot zobowiązań dla umów na 2017 r. (umowy: SZP/02, SZP/03, SZP/05).

Spotkania odbywać się będą w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Sokołowskiego 19 w Krakowie.

W załączniku podano szczegółowy harmonogram spotkań.

Numery telefonów w przypadku wątpliwości organizacyjnych:

  • 12 29 88 489,
  • 12 29 88 488,
  • 12 29 88 491

Ze strony Świadczeniodawcy w spotkaniu powinna uczestniczyć osoba/y posiadająca/ce prawo do reprezentowania strony w tym do podpisania protokołu uzgodnień kwot zobowiązań do umowy na 2017 r. Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że na portalu ISI opublikowane zostały jednolite zasady ustalania propozycji finansowych i propozycje kwot zobowiązań do umów w w/w rodzajach świadczeń na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności