Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ANEKSOWANIE UMÓW w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztoch

15-05-2015

ANEKSOWANIE UMÓW  w rodzajach:  ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (AOS/02); Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (POZ/02); świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie -  Pozytronowa Tomografia Emisyjna  – HARMONOGRAM

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przekazuje do wiadomości Świadczeniodawców harmonogram spotkań zaplanowanych w celu podpisania warunków rzeczowo-finansowych dla umów/zakresów na II półrocze 2015 roku. w rodzajach:
• ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (AOS/02),
• nocna i świąteczna opieka zdrowotna (POZ/02),
• świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – Pozytronowa Tomografia Emisyjna (PET).

Spotkania odbywać się będą w siedzibach MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 oraz odpowiednio w Delegaturach w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz Tarnowie.

W załączniku podano również szczegółowe dane teleadresowe spotkań - na wskazane numery telefonów można także dzwonić w razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości.

Ze strony Świadczeniodawcy w spotkaniu powinna uczestniczyć osoba/y posiadająca prawo do reprezentowania strony (podpisania aneksu do umowy).                 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, na portalu ISI opublikowane zostały jednolite zasady ustalania propozycji finansowych aneksów do umów w w/w rodzajach na II półrocze 2015r. 

Informacja organizacyjna o aneksowaniu  świadczeń w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych  (SOR) oraz izby przyjęć (IP) przedstawiona zostanie w możliwie najbliższym terminie.


Załącznik:

Harmonogram

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
Tel. 12 29 88 171, 199  (AOS)
12 29 88 496   (SOK)
12 29 88 168, 177  (POZ)

Wszystkie aktualności