Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ANEKSOWANIE UMÓW w rodzajach: LECZENIE SZPITALNE i ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE – Świadczenia w Szpitalnych Odd

15-06-2015
ANEKSOWANIE UMÓW w rodzajach:  LECZENIE SZPITALNE i ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE – Świadczenia w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Świadczenia w Izbie Przyjęć – HARMONOGRAM
 
 
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przekazuje do wiadomości Świadczeniodawców harmonogram spotkań zaplanowanych w celu podpisania warunków rzeczowo-finansowych dla zakresów na II półrocze 2015 roku. w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia odrębnie kontraktowane – Świadczenia w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz Świadczenia w Izbie Przyjęć.
 
 
 
Spotkania odbywać się będą w siedzibach MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 oraz odpowiednio w Delegaturach w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz Tarnowie.
 
 
W załącznikach podano również szczegółowe dane teleadresowe spotkań - na wskazane numery telefonów można także dzwonić w razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości.
 
 
 
 
Ze strony Świadczeniodawcy w spotkaniu powinna uczestniczyć osoba/y posiadająca prawo do reprezentowania strony (podpisania aneksu do umowy).     
            
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, na portalu ISI opublikowane zostały jednolite zasady ustalania propozycji finansowych aneksów do umów w w/w zakresach na II półrocze 2015r. 
 
 
 
 
Załączniki:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
Tel. 12 29 88 123 ,  12 29 88 496  
Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń MOW NFZ
Tel. 12 29 88 220
Wszystkie aktualności