Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ankieta dot. postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

21-11-2014
Ankieta dot. postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
 
 
 
W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, wszystkich oferentów zainteresowanych udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej we wskazanych poniżej zakresach, zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety i odesłanie jej do dnia 24 listopada 2014 r. do godz. 15:00 (nr fax. 12-29-72-188).

Zwracamy się z prośbą o wybranie z wymienionych poniżej zakresów tych, dla których po spełnieniu warunków zgodnie z cyt. zarządzeniem, deklarujecie Państwo udział w postępowaniu konkursowym:
- zakres nr 2 - 03.4656.033.02- "Przeszczepienie /wspomaganie serca "
- zakres nr 7 - 03.4659.033.02- Ablacja wideotorakoskopowa
- zakres nr 8 - 03.4657.033.02- Operacje wad wrodzonych serca i naczyń < 1 r.ż.
- zakres nr 9 - 03.4601.033.02- operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż.
- zakres nr 10 - 03.4602.033.02- operacje wad serca i aorty piersiowej < 18 r.ż.
- zakres nr 11 - 03.4603.033.02- wszczepianie zastawek serca
- zakres nr 12- 03.4604.033.02- kardiologiczne zabiegi interwencyjne < 18 r.ż.
 
 
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
12-29-88-159
12-29-88-107
12-29-88-163
12-29-88-208
Wszystkie aktualności