Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

AOS – UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT

03-11-2014

AOS – UZUPEŁNIAJĄCY KONKURS OFERT

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, iż w dniu 23.10.2014 r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,  w następujących zakresach świadczeń:

 

 

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Kod Obszaru

Nazwa Obszaru

Cena oczekiwana

02.1270.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

1212

powiat olkuski

9,04

02.1210.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI

1261

m. Kraków

10,00

02.1080.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE IMMUNOLOGII

1261

m. Kraków

9,93

02.1616.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII

1218

powiat wadowicki

8,57

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2014 r. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 06.11.2014 r. do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń
                                                                                             Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. 29 88 169, 153, 274. 

 

Wszystkie aktualności