TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

AOS - KONKURS OFERT – BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (powiat oświęcimski)

30-04-2014
 
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014r. został ogłoszony konkurs ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: badania tomografii komputerowej, dla obszaru powiatu oświęcimskiego.
 
Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2014 r. ; prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.
 
Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 12.05.2014r. do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty.
 
Jednocześnie informujemy, że cena oczekiwana za punkt rozliczeniowy w ogłoszonym postępowaniu konkursowym  wynosi 8,32 zł.
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń
Sekcja ds. AOS i STM
tel. 29 88 269, 29 88 274
Wszystkie aktualności