Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

AOS - KONKURS OFERT- BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ

20-02-2014

AOS - KONKURS OFERT- BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 18.02.2014 r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna  - w zakresie badania medycyny nuklearnej dla obszarów:
- grupa powiatów: nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski, gorlicki;
- grupa powiatów: m. Kraków, krakowski, wadowicki, olkuski, proszowicki, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, myślenicki, wielicki, suski, nowotarski, tatrzański, bocheński.

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl  w zakładce Kontraktowanie 2014 r. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 04.03.2014 r. do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty.


Jednocześnie informujemy, że cena oczekiwana za punkt rozliczeniowy w ogłoszonym konkursie wynosi 9,60 zł.


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń
                                                                                             Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. 29 88 169, 153, 274.

 

 

 

Wszystkie aktualności