Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja o rozstrzygniętych postępowaniach konkursowych poprzedzających zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdr

06-12-2010


Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 6 grudnia 2010 zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZENIE SZPITALNE  w poszczególnych zakresach:
                                                                                       
1/ 06-11-001046/LSZ/03/1/03.4260.040.02/1 – anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja,
2/ 06-11-000933/LSZ/03/1/1 – położnictwo i ginekologia – hospitalizacja,
3/ 06-11-000957/LSZ/03/1/03.4000.030.02/1 – choroby wewnętrzne – hospitalizacja,
4/ 06-11-000992/LSZ/03/1/1 – neonatologia – hospitalizacja,
5/ 06-11-000931/LSZ/03/1/1 – chirurgia ogólna - hospitalizacja,
6/ 06-11-001054/LSZ/03/1/03.4340.030.02/1 – choroby zakaźne – hospitalizacja,
7/ 06-11-000828/LSZ/03/1/1 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu- hospitalizacja,
8/ 06-11-000898/LSZ/03/1/03.4401.030.02/1 – pediatria – hospitalizacja,
9/ 06-11-001051/LSZ/03/1/1- chirurgia dziecięca - hospitalizacja,
10/ 06-11-001050/LSZ/03/1/1 – neurologia - hospitalizacja,
11/ 06-11-000988/LSZ/03/1/1 - położnictwo i ginekologia II poziom referencyjny- hospitalizacja,
12/ 06-11-000845/LSZ/03/1/1 – neonatologia - II poziom referencyjny- hospitalizacja,
13/06-11-000862/LSZ/03/1/03.4260.040.02/1 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja,
14/ 06-11-000919/LSZ/03/1/03.4401.030.02/1  - pediatria – hospitalizacja,
15/ 06-11-000864/LSZ/03/1/03.4640.030.02/1 – urologia - hospitalizacja,
16/ 06-11-000854/LSZ/03/1/03.4000.030.02/1 - choroby wewnętrzne – hospitalizacja,
17/ 06-11-000974/LSZ/03/1/03.4401.030.02/1 - pediatria – hospitalizacja,
18/ 06-11-000829/LSZ/03/1/1 – neonatologia - hospitalizacja,
19/ 06-11-000810/LSZ/03/1/03.4260.040.02/1 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja,
20/ 06-11-000803/LSZ/03/1/03.4000.030.02/1 - choroby wewnętrzne – hospitalizacja,
21/ 06-11-000832/LSZ/03/1/03.4272.030.02/1 – choroby płuc - hospitalizacja,
22/ 06-11-000925/LSZ/03/1/1 - neonatologia - hospitalizacja,
23/ 06-11-000967/LSZ/03/1/03.4401.030.02/1 - pediatria – hospitalizacja,
24/ 06-11-000982/LSZ/03/1/03.4260.040.02/1 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja,
25/ 06-11-001044/LSZ/03/1/1 - chirurgia ogólna – hospitalizacja,
26/ 06-11-000927/LSZ/03/1/03.4000.030.02/1 - choroby wewnętrzne – hospitalizacja,
27/ 06-11-001014/LSZ/03/1/1 - chirurgia ogólna – hospitalizacja,
28/ 06-11-001417/LSZ/03/1/03.4450.040.02/1 - położnictwo i ginekologia – hospitalizacja,
29/ 06-11-000979/LSZ/03/1/1 - neonatologia – hospitalizacja II poziom referencyjny,
30/ 06-11-000821/LSZ/03/1/03.4401.030.02/1 - pediatria – hospitalizacja,
31/ 06-11-000888/LSZ/03/1/03.4401.030.02/1 - pediatria – hospitalizacja,
32/ 06-11-000937/LSZ/03/1/03.4340.030.02/1 – choroby zakaźne – hospitalizacja,
33/ 06-11-000891/LSZ/03/1/1 - neonatologia - hospitalizacja,
34/ 06-11-000955/LSZ/03/1/03.4000.030.02/1 - choroby wewnętrzne – hospitalizacja,
35/ 06-11-000869/LSZ/03/1/1 – neurologia - hospitalizacja,
36/ 06-11-000852/LSZ/03/1/03.4640.030.02/1 – urologia - hospitalizacja,
37/ 06-11-000890/LSZ/03/1/1 - ortopedia i traumatologia narządu ruchu- hospitalizacja,
38/ 06-11-000820/LSZ/03/1/1- neonatologia - hospitalizacja,
39/ 06-11-000804/LSZ/03/1/03.4260.040.02/1 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja,
40/ 06-11-000964/LSZ/03/1/03.4401.030.02/1 - pediatria – hospitalizacja,
41/ 06-11-000981/LSZ/03/1/1 - położnictwo i ginekologia – hospitalizacja,
42/ 06-11-000886/LSZ/03/1/1 – neurologia – hospitalizacja,
43/ 06-11-000924/LSZ/03/1/03.4401.030.02/1 - pediatria – hospitalizacja,
44/ 06-11-000906/LSZ/03/1/1 - neonatologia - hospitalizacja,
45/ 06-11-000945/LSZ/03/1/1 - ortopedia i traumatologia narządu ruchu- hospitalizacja,
46/ 06-11-001008/LSZ/03/1/03.4272.030.02/1 – choroby płuc – hospitalizacja,
47/ 06-11-000881/LSZ/03/1/1 - neonatologia - hospitalizacja,
48/ 06-11-000837/LSZ/03/1/03.4000.030.02/1- choroby wewnętrzne – hospitalizacja,
49/ 06-11-000816/LSZ/03/1/1 - położnictwo i ginekologia – hospitalizacja,
50/ 06-11-001000/LSZ/03/1/03.4260.040.02/1 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja,
51/ 06-11-000833/LSZ/03/1/03.4401.030.02/1 - pediatria – hospitalizacja,
52/ 06-11-000846/LSZ/03/1/1 - ortopedia i traumatologia narządu ruchu- hospitalizacja,
53/ 06-11-000858/LSZ/03/1/1 - neonatologia – hospitalizacja,
54/ 06-11-000880/LSZ/03/1/1 – kardiologia – hospitalizacja,
55/ 06-11-000912/LSZ/03/1/03.4340.030.02/1 - choroby zakaźne – hospitalizacja,
56/ 06-11-000921/LSZ/03/1/03.4260.040.02/1 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja,
57/ 06-11-000954/LSZ/03/1/1 - położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny,
58/ 06-11-001003/LSZ/03/1/03.4630.030.02/1 – chirurgia szczękowo-twarzowa – hospitalizacja,
59/ 06-11-001055/LSZ/03/1/03.4550.030.02/1 – chirurgia plastyczna – hospitalizacja,
60/ 06-11-000961/LSZ/03/1/03.4273.030.02/1 – choroby płuc dziecięce – hospitalizacja,
61/ 06-11-000857/LSZ/03/1/03.4611.031.02/1 – otolaryngologia dziecięca – hospitalizacja,
- unieważniono postępowania o n/w nr:
06-11-000976/LSZ/03/1/03.4130.030.02/1 – nefrologia hospitalizacja,
06-11-001037/LSZ/03/1/1 – położnictwo i ginekologia – hospitalizacja planowa.


      Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności