Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aktualizacja danych Świadczeniodawców na rok 2012 w rodzaju leczenie szpitalne – CHEMIOTERAPIA (SZP03)

24-10-2011

Aktualizacja danych Świadczeniodawców na rok 2012 w rodzaju leczenie szpitalne – CHEMIOTERAPIA (SZP03)

Wydział Gospodarki Lekami informuje o udostępnieniu w Informatorze o postępowaniach konkursowych definicji postępowań aktualizacyjnych na rok 2012,  w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia (SZP03). Pobrania definicji można dokonać po zalogowaniu się w portalu świadczeniodawcy.
 
W celu wykonania aktualizacji danych, należy uaktualnić informacje w Portalu Potencjału, zaimportować odpowiedni profil ofertowy oraz definicje postępowań aktualizacyjnych do aplikacji ofertowej, a następnie wygenerować plik aktualizacyjny. Prosimy o wpisanie technicznych wartości „1” w pozycji liczba i cena świadczeń.
 
Plik należy przesłać do MOW NFZ poprzez system ISI, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2011 r. Wcześniejsze przesłanie pliku przyśpieszy proces aneksowania i przygotowanie wersji elektronicznej umowy.
 
Przypominamy, że warunkiem podpisania umowy na kolejny okres rozliczeniowy będzie przekazanie w/w aktualizacji danych przez Świadczeniodawcę, wraz z pisemnym oświadczeniem o treści jak w załączonym wzorze, a następnie pozytywna weryfikacja przekazanych danych aktualizacyjnych przez MOW NFZ, pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w danym rodzaju i zakresie świadczeń (w szczególności Zarządzeniem Nr 68/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia).
 
W oparciu o przesłaną elektroniczną aktualizację danych wygenerowana zostanie wersja elektroniczna umowy na rok 2012.
 
Prosimy o dokładne przygotowanie ofert aktualizacyjnych, w celu uniknięcia błędów które mogą opóźnić podpisanie aneksu lub udostępnienie umowy w systemie
 
Dział Terapeutycznych Programów Zdrowotnych i Chemioterapii

tel. (12) 29-88-489, -475, -479

Wszystkie aktualności