Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aktualizacja danych Świadczeniodawców na rok 2012 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, zakres: NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZD

27-10-2011

Aktualizacja danych Świadczeniodawców na rok 2012 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,zakres: NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA - ważna zmiana

W związku ze zgłaszanymi problemami dot. złożenia ofert aktualizacyjnych na dwa lub więcej  różnych  obszarów zabezpieczenia w  jednym postępowaniu, przygotowane zostały postępowania aktualizacyjne  dostosowane do dotychczasowych  obszarów, na których  realizowane były świadczenia.
 
Świadczeniodawcy, którzy mieli problem z wygenerowaniem oferty aktualizacyjnej przy użyciu postępowania ogłoszonego 11 października 2011 r., proszeni są o ponowne przesłanie ofert aktualizacyjnych.
 
W celu ułatwienia wyboru właściwego pliku aktualizacyjnego, załączamy tabelę zawierającą przyporządkowanie numeru postępowania do obszaru zabezpieczenia.
 
Świadczeniodawcy, którzy dokonali już aktualizacji przy użyciu postępowania ogłoszonego w dniu 11 października 2011 r. nie muszą tego robić ponownie.  Pozostali świadczeniodawcy mogą skorzystać z nowych postępowań aktualizacyjnych.
 
Świadczeniodawcy, którzy na jednym obszarze udzielają świadczenia w dwóch lub więcej miejscach, wskazują w postępowaniu aktualizacyjnym tylko główną lokalizację, pozostałe zostaną wprowadzone do umowy przez pracowników MOW NFZ.
 
Plik należy przesłać do MOW NFZ poprzez system ISI, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2011 r. Wcześniejsze przesłanie pliku przyspieszy proces aneksowania i przygotowanie wersji elektronicznej umowy.

Sekcja ds. POZ, PRO, STM i OPD
Tel. 12/ 29-88-168,177
 
 
Wszystkie aktualności