Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aktualizacja umów na rok 2012 w rodzaju SZP01 realizowanych w trybie jednego dnia

15-12-2011

Aktualizacja umów na rok 2012 w rodzaju SZP01 realizowanych w trybie jednego dnia

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej informuje o udostępnieniu w Informatorze o postępowaniach konkursowych definicji postępowania aktualizacyjnego na rok 2012, w rodzaju SZP01 dla umów realizowanych w trybie jednego dnia. Pobrania definicji można dokonać po zalogowaniu się w Portalu Świadczeniodawcy. W celu dokonania aktualizacji danych, należy uzupełnić informacje w Portalu Potencjału, zaimportować odpowiedni profil ofertowy oraz definicje postępowań aktualizacyjnych do aplikacji ofertowej, a następnie wygenerować plik aktualizacyjny. Prosimy o wpisanie w pozycji liczba i cena świadczeń wartości 1 .
Plik należy przesłać do MOW NFZ poprzez system ISI, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 20.12.2011r.  Wcześniejsze przesłanie pliku przyśpieszy proces aneksowania i przygotowanie wersji elektronicznej umowy. 
Przypominamy, że warunkiem podpisania umowy na kolejny okres rozliczeniowy będzie przekazanie w/w aktualizacji danych przez Świadczeniodawcę, wraz z pisemnym oświadczeniem o treści jak w załączonym wzorze, a następnie pozytywna weryfikacja przekazanych danych aktualizacyjnych przez MOW NFZ, pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w danym rodzaju i zakresie świadczeń. Należy tu szczególnie zwrócić uwagę na wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) oraz w Zarządzeniu Nr 90/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
Informujemy, że  do dnia 20.12.2011 r. należy dostarczyć:
1.    kopię aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, potwierdzoną przez osobę uprawnioną;
2.    oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów;
3.    „OŚWIADCZENIE” – dot. spełnienia wymogów leczenia „jednego dnia” (przedłużenie terminu z komunikatu z dnia 8 grudnia 2011r., którym wymagane było dostarczenie dokumentu do 16 grudnia 2011 r.)
 
Prosimy o dokładne przygotowanie ofert aktualizacyjnych, w celu uniknięcia błędów które mogą opóźnić udostępnienie umowy w systemie.

ZAŁĄCZNIKI:

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ  
Wszystkie aktualności