TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aneksowanie na rok 2012 – HARMONOGRAM SPOTKAŃ - UZUPEŁNIENIE

13-10-2011

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przekazuje do wiadomości Świadczeniodawców harmonogram spotkań - celem przedstawienia propozycji i uzgodnienia warunków rzeczowo-finansowych aneksów do umów na rok 2012 - w siedzibie MOW NFZ w Krakowie oraz w Delegaturach: w Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie.

Tematem spotkania będą jednocześnie wszystkie umowy danego Świadczeniodawcy (poza Podstawową Opieką Zdrowotną inną niż opieka nocna i świąteczna). Ze strony Świadczeniodawcy w spotkaniu powinna uczestniczyć osoba/y posiadająca prawo  do podpisania aneksu do umowy.W załączniku podano również szczegółowe dane teleadresowe miejsc spotkań.
 

załącznik - harmonogram

UZUPEŁNIENIE: Harmonogram spotkań - ul. Sokołowskiego w Krakowie - data dodania: 14.10.2011r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
MOW NFZ

Wszystkie aktualności