Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla lekarzy i farmaceutów dotycząca terminu ważności druków recept lekarskich

05-06-2012
INFORMACJA DLA LEKARZY I FARMACEUTÓW
DOTYCZĄCA TERMINU WAŻNOŚCI DRUKÓW RECEPT LEKARSKICH
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. (Dz. U. 2012.260):
Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2012 r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., z wyłączeniem możliwości naniesienia na takiej recepcie w części "Choroby przewlekłe" znaku "P", natomiast z uwzględnieniem uzupełnienia recepty o dane, dotyczące poziomu odpłatności.
 
Recepty, którym zostały nadane 20-cyfrowe unikalne numery identyfikujące, zachowują ważność. Numery te mogą być nadawane do dnia 31 grudnia 2012 r.
 
Wydział Gospodarki Lekami
Dział Refundacji i Rozliczeń
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Tel. 012/29 88 471, 472, 473

Wszystkie aktualności