Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja w sprawie „cen oczekiwanych” w postępowaniach konkursowych na rok 2011 i lata następne, w poszczególny

16-09-2010

Informacja w sprawie „cen oczekiwanych” w postępowaniach konkursowych na rok 2011 i lata następne, w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń


Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie podaje do wiadomości wykaz cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń, w ogłoszonych postępowaniach konkursowych na rok 2011 i lata kolejne.

Przypominamy, że „cena oczekiwana” w rozumieniu zapisu załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zm. jest to wartość wynikająca z kwoty zamówienia oraz planowanej do zakupu liczby świadczeń w danym rodzaju i zakresie, stanowiąca składową algorytmu kryterium ceny określonego w cyt. Zarządzeniu.

Załączniki- tabele:
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Leczenie szpitalne

Rehabilitacja lecznicza

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze

Opieka paliatywna i hospicyjna

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie


Leczenie stomatologiczne

Profilaktyczne programy zdrowotne

Lecznictwo uzdrowiskoweWydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ

Wszystkie aktualności