Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

INFORMACJA W SPRAWIE OGŁOSZENIA POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH NA ROK 2011 I LATA NASTĘPNE W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH I ZAKRESACH ŚW

16-09-2010

INFORMACJA W SPRAWIE OGŁOSZENIA POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH NA ROK 2011 I LATA NASTĘPNE W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH I ZAKRESACH ŚWIADCZEŃ


Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że ogłoszone zostały postępowania konkursowe na rok 2011 i lata kolejne, w następujących rodzajach świadczeń:

w dniu 15 września 2010 r.
 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
• Leczenie szpitalne
• Rehabilitacja lecznicza
• Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
• Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
• Profilaktyczne programy zdrowotne
• Opieka paliatywna i hospicyjna
• Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze w opiece długoterminowej
(z wyłączeniem zakresu Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej,w którym umowy podlegają aneksowaniu na rok 2011)

w dniu 16 września 2010 r.
• Leczenie stomatologiczne

oraz

w dniu 16 września 2010 r.
• Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi

W rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna przewidywane jest przeprowadzenie postępowania wnioskowego, w najkrótszym możliwym terminie (uwarunkowanym możliwościami technicznymi - gotowością systemu informatycznego), co zostanie zaanonsowane odrębnym komunikatem.

Uprzejmie informujemy jednocześnie, że informacje o postępowaniach w sprawie zawarcia umów w rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe oraz w rodzaju Ratownictwo Medyczne podane zostaną w odrębnym komunikacie.

Informatory o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej Oddziału www.nfz-krakow.pl  w zakładce Kontraktowanie 2011.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią w/w ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych, dotyczących warunków zawierania i realizacji umów.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na:
- terminy określone w postępowaniach
- właściwe dla adresu miejsca udzielania świadczeń obszary kontraktowania

Prosimy również o zapoznanie się z wcześniejszymi komunikatami dotyczącymi kontraktowania na rok 2011 (w tym komunikatem z dnia 8 września 2010 r. w sprawie obszarów kontraktowania w rodzaju AOS oraz z dnia 16 września 2010 r. w sprawie obszarów kontraktowania w rodzaju SZP).

W przypadku Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej pierwszy okres dla którego ustalane będą warunki finansowe wynosi 6 miesięcy (styczeń-czerwiec 2011)  i składane w tym rodzaju świadczeń oferty powinny zawierać propozycję finansową obejmującą realizację świadczeń w okresie styczeń - czerwiec 2011; w pozostałych rodzajach świadczeń kwota konkursów odnosi się do okresu 12-miesięcznego.

Informacja o „cenach oczekiwanych” w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń zostanie przekazana w odrębnym komunikacie.


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ

Wszystkie aktualności