TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

KOMUNIKAT – aktualizacyjny dotyczący terminów postępowań na 2011 rok dla rodzaju: LECZNICTWO UZDROWISKOWE

29-09-2010

KOMUNIKAT – aktualizacyjny dotyczący terminów postępowań na 2011 rok dla rodzaju: LECZNICTWO UZDROWISKOWE

Działając w oparciu o umocowania zawarte w treści ogłoszeń postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZNICTWO UZDROWISKOWE Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, co następuje:


Termin składania ofert do poniżej wymienionych postępowań zostaje przesunięty z dnia 30 września 2010 roku na dzień 11 października 2010 roku.:

Ogłoszenie Nr 06-11-000001/UZD/08/1/08.1330.019.04/1
Zakres podstawowy:   UZDROWISKOWE LECZENIE AMBULATORYJNE DOROSŁYCH I DZIECIOgłoszenie Nr 06-11-000002/UZD/08/1/08.6100.021.05/1
Zakres podstawowy:   UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNEGO DOROSŁYCHOgłoszenie Nr 06-11-000003/UZD/08/1/08.6100.022.05/1
Zakres podstawowy:   UZDROWISKOWA REHABILITACJA DLA DOROSŁYCH W SZPITALU UZDROWISKOWYM


Ogłoszenie Nr 06-11-000004/UZD/08/1/08.6101.021.05/1
Zakres podstawowy:   UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DZIECI W WIEKU OD 3 DO 18 LATOgłoszenie Nr 06-11-000005/UZD/08/1/08.6500.028.05/1
Zakres podstawowy:   UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE DOROSŁYCHOgłoszenie Nr 06-11-000006/UZD/08/1/08.6500.029.05/1
Zakres podstawowy:   UZDROWISKOWA REHABILITACJA DLA DOROSŁYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYMOgłoszenie Nr 06-11-000007/UZD/08/1/08.6501.028.05/1
Zakres podstawowy:   UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE DZIECI W WIEKU OD 7 DO 18 LATOgłoszenie Nr 06-11-000008/UZD/08/1/08.6501.029.05/1
Zakres podstawowy:   UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT POD OPIEKĄ DOROSŁYCH

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o staranne przygotowanie ofert, aby ograniczyć do minimum obowiązek wzywania OFERENTÓW do uzupełniania braków formalnych oferty. W razie wątpliwości dotyczących dokumentów formalno – prawnych dołączanych do oferty prosimy o zapoznanie się z komunikatem MOW NFZ dotyczącym dokumentów formalno – prawnych KONTRAKTOWANIE 2011
http://www.nfz-krakow.pl/index.php?com=komunikaty&id=1106)

Dyrektor
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności