Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla lekarzy dotyczący wystawiania recept bez uprawnień - uzupełnienie

27-11-2012

Komunikat dla lekarzy dotyczący wystawiania recept bez uprawnień - uzupełnienie

W nawiązaniu do korespondencji, którą otrzymali lekarze wystawiający recepty refundowane w przypadku braku zawartej umowy upoważniającej, Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje.

Przesłana korespondencja dotyczy wyłącznie lekarzy, którzy w momencie wystawiania recepty refundowanej:
1. nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to lekarz będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a udzielane świadczenia finansowane są ze środków publicznych

lub

2. nie mają podpisanej umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w przypadku kiedy wystawiają recepty refundowane w gabinetach prywatnych lub innych jednostkach nieposiadających umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tj. prowadzących jedynie działalność komercyjną.

 
Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471, 473, 493

Wszystkie aktualności