TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla lekarzy, którzy otrzymali korespondencję związaną z wystawianiem recept bez uprawnień

12-12-2012

Komunikat dla lekarzy, którzy otrzymali korespondencję związaną z wystawianiem recept
bez uprawnień

W nawiązaniu do korespondencji dotyczącej wystawiania recept bez uprawnień, Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje:
Lekarze wytypowani  zostali na podstawie  przekazanych  przez apteki danych elektronicznych  o zrealizowa-
nych receptach. Dane te zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny ściśle odpowiadać  informacjom umieszczonym na receptach.
Celem prawidłowej identyfikacji „bezprawnie” wystawionych recept, z aptek pobrane zostały ich kserokopie, których treść weryfikowana jest z posiadanymi danymi elektronicznymi.

Prowadzona weryfikacja wykazuje szereg błędów powstałych na etapie realizacji recept w aptekach, które przekazywane są następnie do MOW NFZ w postaci sprawozdań elektronicznych. Najczęstsze błędy dotyczą źle sprawozdawanych numerów REGON, numerów pwz, co wpłynęło w konsekwencji na nieprawidłową identyfikację części lekarzy wystawiających recepty oraz świadczeniodawców, w ramach których zostały wystawione.
W wyniku tego doszło do sytuacji, w której lekarze otrzymali pisma pomimo prawidłowego wystawiania recept, co oczywiście nie było zamierzonym działaniem MOW NFZ.


Jednocześnie dziękujemy wszystkim lekarzom, którzy udzielili wyjaśnień w tej sprawie, a wszystkich tych, którzy zostali tą sytuacją bezpośrednio dotknięci bardzo przepraszamy.
Obecnie Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ szczegółowo weryfikuje każdy przypadek, a wyniki przygotowane zostaną po zakończeniu prowadzonej analizy kserokopii recept.
Każdy z lekarzy, który otrzymał przedmiotowe pismo zostanie poinformowany o ostatecznych wynikach weryfikacji.


Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471, 473, 493

 

Wszystkie aktualności