Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla lekarzy w sprawie blokady puli numerów dla refundowanych recept lekarskich

11-10-2012

Komunikat dla lekarzy w sprawie blokady puli numerów dla refundowanych recept lekarskich

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że lekarze/felczerzy, którzy nie podpisali umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom z oddziałem wojewódzkim NFZ obowiązującej od dnia 01.07.2012 roku (zawartej w oparciu o zarządzenie Nr 25/2012/DGL z dnia 30 kwietnia 2012 roku lub Zarządzenie Nr 38/2012/DGL z dnia 30 czerwca 2012 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją) oraz nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego, nie mają prawa do wystawiania recept refundowanych pro familiae, pro auctore oraz w ramach świadczonych usług komercyjnych.
Informujemy, że od dnia 15 października br. zablokowane zostaną numery recept wydane do wygasających z dniem 30 czerwca 2012 roku umów dla lekarzy, którzy nie przedłużyli umów w drodze aneksu lub nie podpisali nowej umowy oraz nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego.

Blokada dotyczyć będzie również zakresów numerycznych lekarzy, którzy nie mają zawartej umowy indywidualnej oraz wykorzystują dotychczas posiadane zakresy numeryczne u Świadczeniodawcy jako lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, nie będąc jednocześnie wykazani w MOW NFZ jako personel Świadczeniodawcy.

Informacja o zalokowanych numerach recept przekazana zostanie do wszystkich aptek oraz punktów aptecznych. Recepty nie będą realizowane jako refundowane.

 

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 12/29 88 459, 466, 471, 477

Wszystkie aktualności