Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla oferentów SZP – oddziały szpitalne oraz teleradioterapia w sprawie obszarów kontraktowania w poszczególny

16-09-2010
Komunikat dla oferentów SZP – oddziały szpitalne oraz teleradioterapia w sprawie obszarów kontraktowania w poszczególnych zakresach świadczeń.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 15 września 2010 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju leczenie szpitalne - oddziały szpitalne oraz teleradioterapia na terenie województwa małopolskiego. Informatory o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2011
 
Równocześnie MOW NFZ w Krakowie, wyjaśnia, że konkursy ofert w rodzaju SZP – oddziały oraz teleradioterapia zostaną ogłoszone na następujące obszary kontraktowania :
 • powiaty (w przypadku miasta Krakowa – podział na 2 grupy dzielnic w niektórych zakresach),
 • grupy powiatów,
 • województwo małopolskie.
Oferent powinien wybrać postępowanie konkursowe na obszar właściwy dla adresu miejsca udzielania świadczeń.
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że konkursy ofert w zakresach:
 • 03.4000.030.02 – CHOROBY WEWNĘTRZNE – HOSPITALIZACJA
 • 03.4260.040.02 – ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA – HOSPITALIZACJA
 • 03.4401.030.02 – PEDIATRIA – HOSPITALIZACJA
 • 03.4421.050.02 oraz 03.4421.150.02 – NEONATOLOGIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA
 • 03.4450.050.02 oraz 03.4450.250.02 – POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA II POZIOM REFERENCYJNY – HOSPITALIZACJA
 • 03.4500.030.02 ORAZ 03.4500.130.02 – CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
 w rodzaju SZP, na terenie miasta Krakowa zostaną ogłoszone w 2 wydzielonych obszarach kontraktowania:
 • „Śródmieście” oraz  „Krowodrza”- obejmujący dzielnice I, II, III, IV, V, VI, VII
 • „Podgórze” oraz „Nowa Huta” - obejmujący dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
 
Plik dołączony do komunikatu zawiera wykaz ulic w poszczególnych dzielnicach oraz przyporządkowanie niektórych ulic zlokalizowanych na terenie dwóch odrębnych  obszarów do poszczególnych obszarów kontraktowania.
 
Informujemy, że w wymienionych zakresach akceptowane będą wpisy w rejestrze ZOZ, w części dotyczącej lokalizacji komórek organizacyjnych, zawierające zarówno kody terytorialne „starych” dzielnic (np. „Kraków - Nowa Huta”, „Kraków- Śródmieście”) jak i ogólny wpis „miasto Kraków”. Weryfikacji będzie podlegał faktyczny adres komórki, która będzie udzielać świadczeń w oferowanym zakresie (należy wybrać postępowanie konkursowe właściwe dla adresu miejsca udzielania świadczeń).
 
W przypadkach trudności z określeniem właściwego obszaru kontraktowania dla oferowanego miejsca udzielania świadczeń prosimy o kontakt telefoniczny z Sekcją ds. Leczenia Szpitalnego: 12 29 88 107, 123, 158, 292.
 
Załączniki do pobrania:
 
Wszystkie aktualności