TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – w sprawie badań przesiewowych udzielan

24-01-2012
Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – w sprawie badań przesiewowych udzielanych w poradni okulistycznej
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, iż zgodnie z zarządzeniem nr 81/2011/DSOZ/ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wszyscy świadczeniodawcy w zakresie okulistyki powinni wykonywać badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry.
 
W związku z powyższym MOW NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom posiadającym umowy w zakresie okulistyki, iż niedopuszczalna jest odmowa wykonania badania u pacjentów spełniających warunki kwalifikujące do badania przesiewowego w kierunku wczesnego rozpoznania jaskry określonego w Załączniku nr 5b cz.1 do cytowanego wyżej zarządzenia.
 
Brak realizacji świadczeń określonych umową stanowi ograniczenie dostępności uniemożliwiające Funduszowi wywiązywanie się z terminowego i pełnego wykonywania zobowiązań wobec świadczeniobiorców.

 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sekcja Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel.:(12) 29 88 153,173,269
 
Wszystkie aktualności