TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE SPOTKAŃ DYREKCJI ODDZIAŁU

14-09-2010

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie spotkań Dyrekcji Oddziału

Szanowni Państwo, 

z uwagi na wzmożone obowiązki związane z procesem kontraktowania umów na rok 2011 oraz konieczność zachowania pełnej bezstronności wobec oferentów informuję, że do czasu zakończenia ww. procesu wszelkie spotkania Dyrekcji Oddziału z przedstawicielami Świadczeniodawców zostają wstrzymane.

Jednocześnie pragnę poinformować, że wszelkie niezbędne informacje dla uczestników rynku przystępujących do Konkursu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej MOW NFZ.

         Barbara Bulanowska
        Dyrektor MOW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności