Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący aneksowania umów na rok 2015 w rodzaju POZ.

30-12-2014

Szanowni Państwo
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, iż dnia 31 grudnia 2014 roku upływa termin podpisania aneksów na 2015 rok do umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Prosimy zatem o niezwłoczne odesłanie lub złożenie przedmiotowych aneksów w siedzibie MOW w Krakowie, Nowym Sączu, Nowym Targu lub Tarnowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.
Jednocześnie przypominamy, iż aneksy powinny być parafowane, opieczętowane i podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Świadczeniodawcy, zgodnie z wpisami do właściwych rejestrów.

Dział Obsługi Umów
tel. 12 29 88 189,  12 29 88 220

Wszystkie aktualności