Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący podpisywania aneksów do umów w rodzaju REH na rok 2015

20-11-2014
Komunikat dotyczący podpisywania aneksów do umów w rodzaju REH na rok 2015
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że dla świadczeniodawców, udzielających świadczeń  w rodzaju: rehabilitacja lecznicza (REH) zostały przygotowane aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015.
 
 
W związku z powyższym, zapraszamy osoby reprezentujące świadczeniodawców i upoważnione do podpisywania umów do siedziby MOW NFZ w Krakowie przy ulicy Józefa 21 oraz do delegatur w Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu odpowiednio dla swojego kodu świadczeniodawcy. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej harmonogramem wydawania aneksów w Krakowie. 
 
 
Delegatury MOW NFZ w Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu przygotują dla Świadczeniodawców harmonogramy wydawania aneksów zgodnie z właściwością miejscową.
 
 
Uprzejmie prosimy również o sprawdzenie posiadanego umocowania osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów (umów) z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielnie stosownych pełnomocnictw.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dział Obsługi Umów
tel.12 29 88 220

 

Wszystkie aktualności