Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący procesu aneksowania umów na rok 2012

21-11-2011

Komunikat dotyczący procesu aneksowania umów na rok 2012

W związku z trwającym procesem ustalania warunków finansowania świadczeń na rok 2012, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie przypomina, że zgodnie z § 32 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008, Nr 81 poz. 484) w przypadku nieustalenia kwoty zobowiązania w terminie do dnia 30 listopada 2011 r., umowa/y ulegnie/ną rozwiązaniu z dniem 29 lutego 2012 r.
W celu zapewnienia możliwości sprawnego podpisywania aneksów ustalających warunki finansowania świadczeń na rok 2012, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, z końcem listopada br. będzie systematycznie zapraszał Świadczeniodawców na spotkania w siedzibie MOW NFZ w Krakowie oraz do Delegatur: w Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie, zgodnie z właściwością miejscową. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie posiadanego umocowania osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów (umów) z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielnie stosownych pełnomocnictw.
 
Wszystkie aktualności